5555112035221504
【Kakato】吞拿魚+鯖花魚 Tuna & Mackerel 70g (715) /170g (825) *6罐起 Kakato 吞拿魚+鯖花魚 Tuna & Mackerel (715) /170g (825) • 吞拿魚:高蛋白質、低脂肪、含豐富奧米加3(EPA和DHA),有助神經、大腦、視網膜和胎兒的發育,並可改善皮膚和毛髮狀況。 • 鯖花魚:含優質蛋白質、豐富的維生素和奧米加3,營養與吞拿魚一樣多。 成分: 吞拿魚 Product #: hkscdashop-【Kakato】吞拿魚+鯖花魚 Tuna & Mackerel 70g (715) /170g (825) *6罐起 2024-05-31 Regular price: $HKD$93.0 Available from: 香拯愛心網店 Shopping PawsIn stock