057 Astkatta 主食罐 pure tuna mousse (Kitten) 吞拿魚慕絲 (幼貓) 80g

數量

Quantity

Summary

+
Astkatta 主食罐 pure tuna mousse (Kitten) 吞拿魚慕絲 (幼貓) 80g 商品描述 > 主食罐,足夠貓隻每日所需 > 適合幼貓/成貓 > 全天然無添加,無卡拉膠Mousse貓罐 > 全天然食材,不含味精,不含人做色素,,不含防腐劑 > 富含維他命A, B雜, 葉酸,牛磺酸等等 [對幼貓,孕貓都10分健康嘅補充品] > 肉質滑如牛奶, 容易消化

You might also like